THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Lầu

Má Lầu

20 / 3 / 1936

Sức khỏe yếu

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

191 Sư Vạn Hạnh, phường 09, quận 10

HÌNH ẢNH

Bản thân má và gia đình là cơ sở cách mạng 2 thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Làm liên lạc chuyển tài liệu mật cho một cán bộ nội thành và lấy tài liệu, tin tức của địch gửi về chiến khu. Tiếp tế gạo lúc khó khăn cho cán bộ.
Tuyên truyền, vận động quần chúng đi biểu tình, đấu tranh chống Mỹ ngụy.

Công tác ở địa phương, là Ủy viên Ban chấp hành phường kim khu trưởng khu vực 4

Phó chủ nhiệm Kinh doanh Ban quản lý HTX/TT phường 8, quận 10

Cửa hàng trưởng thuộc công ty ăn uống quận 01

Nghỉ hưu và sinh hoạt Đảng tại phường 9, quận 10

GIẢI THƯỞNG