THÔNG TIN

1 / 1

Má Bùi Thị Song

Má Song

1924

Sức khỏe tốt

Hà Nam Minh

104 lô D c/c Ấn Quang, phường 09, quận 10

HÌNH ẢNH

Bắt đầu tham gia cách mạng vào năm này tại ngã ba Vườn Sài quận 10 do đồng chí Nguyễn Quang Duyên và Thái Thị Sen trực tiếp phụ trách

GIẢI THƯỞNG