THÔNG TIN

1 / 1

Má Lại Thị Bi

Má Tám Chén

1919

Đã mất

2012

Thành Phố Hồ Chí Minh

5.04 Cao ốc B NGT P3 Q10

HÌNH ẢNH

Tham gia hỗ trợ cho các con Thanh niên Sinh viên học sinh
Đấu tranh với địch tại nội thành Sài Gòn, chợ Lớn, Gia Định
Che giấu, nuôi dưỡng các con sinh viên học sinh

GIẢI THƯỞNG