THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Hai

1928

Đã mất

2016

Tân Châu, An Giang

8 Hùng Vương P1, Q10

TIỂU SỬ

Năm 1953, má bắt đầu tham gia phong trào Cách mạng. Người phụ trách là ông Tám Sơn và Tư Tĩnh. Năm 1956, má dời về thành phố Nam Vang. Đến năm 1957, má liên lạc với ông Mai Văn Vẽ và ông Trần Văn Tiên cùng vợ là bà Sáu Mão. Nhà của má là nơi hội quân để về chiến đấu miền Nam do ông Mai Văn Vẽ gửi tới. Năm 1970, má hồi hương về Sài Gòn nên bị mất liên lạc. Đến sau giải phóng, má tham gia sinh hoạt tại địa phương.

GIẢI THƯỞNG