THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Hai

1925

Đã mất

2017

Thành Phố Hồ Chí Minh

110B Trần Bình Trọng P1, Q10

HÌNH ẢNH

Nuôi dưỡng che giấu cán bộ
Hoạt động trong phong trào HSSV Sài Gòn
Ủng hộ tiền bạc,thuốc men và vận động nhiều người khác giúp đỡ, tham gia chống chế độ Sài Gòn cũ, đấu tranh cho hòa bình dân sinh dân chủ

GIẢI THƯỞNG