THÔNG TIN

1 / 1

Má Đào Thị Chói

Má Chói

1925

Sức khỏe yếu

xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang

D69

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào phụ nữ Tiền phong, chức vụ thư kí tại làng Tân An

Tham gia Hội phụ nữ, là hội viên đồng thời là cơ sở nuôi giấu cán bộ, tổ chức đóng góp nuôi quân ở một tỉnh thuộc Campuchia

Làm liên lạc đầu mối T2 để đưa rước cán bộ của T2 nối liền với đường dây của Trung Ương cục