THÔNG TIN

1 / 1

Má Vũ Thị Hiếu

Má Hiếu

10 / 10 / 1908

Đã mất

Chưa rõ

TP. HCM

Làng Yên Thái, Hà Nội

246 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão. quận 01

HÌNH ẢNH

Là cơ sở tự vệ thành, tiền thân 10 Ban công tác và tiểu đoàn quyết tử 950

Được phân công ở lại làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh chính trị dựa vào các Tôn giáo, nhân dân lao động nghèo và thanh niên sinh viên học sinh.
Tham gia nuôi dưỡng, hỗ trợ và trực diện đấu tranh với địch tại nội thành. Đóng góp tiền bạc để mua vật dụng làm boom xăng cho học sinh sinh viên đốt xe Mỹ.

GIẢI THƯỞNG