THÔNG TIN

1 / 1

Má Phạm Thị Ngọc Thu

Má Sáu Vân

10 / 9 / 1929

Sức khỏe yếu

Tiền Giang

373/13 Phạm Ngũ Lão, quận 1

HÌNH ẢNH

Tham gia Cách mạng ở cả 2 thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ

Thời kỳ chống Mỹ hoạt động cao điểm tại nội thành: Cán bộ phong trào vận động quần chúng công khai đấu tranh, dựa vào các tôn giáo, nhân dân lao động nghèo, tiểu thương các chợ... đấu tranh chống Mỹ Diệm dưới sự chỉ đạo của Ban cán sự học sinh sinh viên

Phó trưởng Khu phong trào Phụ nữ Việt Nam đòi quyền sống

Nhân viên giao liên nội thành của Ban trí vận Mặt trận khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Trưởng ban cứu trợ quận 02
Hội phó Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng quận 02

Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam quận 01

Đi công tác ở Duyên Hải, là Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch mặt trận xã Thạnh An. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về thành phố

Trưởng ban quản lý chợ Thái Bình

Trưởng ban liên lạc các Ba má phong trào quận 01
Phó ban liên lạc các Ba má phong trào Thành phố
Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Cơ sở cách mạng quận 01

GIẢI THƯỞNG