THÔNG TIN

1 / 1

Má Phạm Thị Nhung

Bà Năm Khải Hoàn

1910

Đã mất

Chưa rõ

Sa Đéc

Sa Đéc

262 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 01

HÌNH ẢNH

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tham gia cách mạng ở xã Tân Xuân, tỉnh Sa Đéc. Bị địch lùng bắt nên trốn chạy lên Sài Gòn và tìm tổ chức Cách mạng để tiếp tục tham gia công tác cho đến ngày giải phóng

Tham gia hỗ trợ tích cực công tác đấu tranh của học sinh sinh viên.

Tham gia tích cực và vận động đồng bào tham gia ngày càng đông đảo trong những năm ác liệt đến khi giải phóng đất nước

Hội trưởng Hội mẹ phường 13, quận 1
Cố vấn Ban liên lạc các Ba má phong trào Thành phố Hồ Chí Minh

GIẢI THƯỞNG