THÔNG TIN

1 / 1

Má Đặng Thị Ngọc

Má Ngọc

20 / 1 / 1933

Sức khỏe tốt

An Giang

19 Đỗ Quang Đẩu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1

HÌNH ẢNH

Là giáo sư trường trung học Gia Long, má tham gia cách mạng với tư cách là cán bộ nòng cốt của Ban phụ Vân Khu Sài Gòn Gia Định, với các chức vụ:
- Tổng thư kí Hội bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ
- Đồng chủ tịch Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống
- Đồng chủ tịch Mặt trân nhân dân tranh thủ hòa bình
- Ủy viên thư ký Lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc

GIẢI THƯỞNG