THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Thích

Má Thích

1922

Sức khỏe tốt

Cà Mau

104 Nguyễn Cư Trinh, quận 1

HÌNH ẢNH

Tham gia Cách mạng tại thị xã Cà Mau.

Chuyển lên Sài Gòn, che giấu nuôi dưỡng học sinh sinh viên tham gia Cách mạng

GIẢI THƯỞNG