THÔNG TIN

1 / 1

Má Trần Thị Hợp Phố

Không có

1923

Sức khỏe yếu

Quảng Nam - Đà Nẵng

40 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 01

HÌNH ẢNH

Tích cực tham gia phòng trào Sinh viên học sinh, ủng hộ tiền bạc và tiếp tế lương thực.