THÔNG TIN

1 / 1

Má Lê Thị Quý

Má Mỹ

1911

Sức khỏe tốt

Thái Bình

165/84 Nguyễn Thái Bình

HÌNH ẢNH

Hỗ trợ cho học sinh sinh viên trong các cuộc xuống đường biểu tình, đấu tranh đòi trả tự do cho sinh viên bị bắt.
Vận động chị em phụ nữ cùng tham gia một cách tích cực

GIẢI THƯỞNG