THÔNG TIN

1 / 1

Má Nguyễn Thị Định

Má Định

1923

Sức khỏe tốt

Thái Bình

42/42E Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1

HÌNH ẢNH

- Vận động chị em ở chợ giúp đỡ và cho đồ ăn mỗi ngày cho sinh viên học sinh tham gia Cách mạng
- Mua xe và radio ủng hộ cho các em sinh viên làm việc vào năm 1969

GIẢI THƯỞNG