THÔNG TIN

1 / 1

Ba Chu Văn Tư

1934

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

475/49/21 Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

HÌNH ẢNH

Tham gia kháng chiến chống Pháp

Tham gia PTĐT chống mỹ ngụy ở Sài Gòn.

GIẢI THƯỞNG