THÔNG TIN

1 / 1

Má Huỳnh Thị Khen

1949

Sức khỏe yếu

Thành phố Hồ Chí Minh

A1/41 ấp 1 xã Bình Trị Đông, Tp Hồ Chí Minh

TIỂU SỬ

-Tham gia cách mạng từ năm 1963 đến năm 1966 thì bị bắt ở tù ở đề lao Gia Định.
-Cuối 1966 tiếp tục hoạt động đến 1971 bị bắt ở tù tổng nha Thủ Đức.
- Trao trả tù binh 1973.