THÔNG TIN

1 / 1

Má Bùi Thị Két

Không có

1920

Sức khỏe yếu

55/10 ấp 2, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

55/10 ấp 2, xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh

HÌNH ẢNH

Nuôi giấu các đồng chí, cán bộ thuộc chi đội 12

Bị bắt vì hỗ trợ, mua đồ cho các đồng chí cách mạng

Tiếp tục nuôi giấu cán bộ Cách mạng. Năm 1954, bị địch moi hầm nhà cửa nát tan nhưng không một ai bị bắt.

Thường xuyên tham gia cùng HSSV xuống đường biểu tình chống quân sự học đường, đấu tranh đòi hòa bình. Ngoài ra còn ủng hộ tiền bạc, thuốc men và vận động nhiều người khác giúp đỡ, tham gia phong trào

GIẢI THƯỞNG