THÔNG TIN

Má Hà Thủy Hồng

1929

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

19/24 Lam Sơn, phường 5,Q.Phú Nhuận

TIỂU SỬ

Tích cực tham gia phong trào SVHS Sài Gòn, ủng hộ tiền bạc, tiếp tế lương thực cho SVHS bị tù- Công tác chung với chị Sự và chị Mai Hiện.