THÔNG TIN

Má Lê Thị Đáng

1928

Sức khỏe tốt

Thành phố Hồ Chí Minh

215a/14 Phan Đăng Lưu, phường 1, Quận Phú Nhuận.

TIỂU SỬ

Tích cực tham gia phong trào SVHS Sài Gòn, ủng hộ tiền bạc, tiếp tế lương thực cho SVHS bị tù.