THÔNG TIN

Má Huỳnh Thị Bên

1933

Sức khỏe tốt

Quảng Ngãi

153b Phan Đăng Lưu, p1, Quận Phú Nhuận

TIỂU SỬ

-Tham gia phong trào đấu tranh của SVHS từ năm 1962-1975. Nhiệm vụ là tiếp tế lương thực và biểu tình đấu tranh.
- Gia đình được xác nhận là gia đình có công Cách mạng.