THÔNG TIN

Má Hoàng Minh Phụng

Má Phụng Hoàng

1920

Sức khỏe yếu

Hà Tĩnh

416/158 Nguyễn Đình Chiều, p15, Quận 3

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào Thanh niên Sinh viên Học sinh chống Mỹ cứu nước.