THÔNG TIN

Má Huỳnh Thị Kiên

1935

Sức khỏe tốt

Bạc Liêu

242/21/33 Nguyễn Thiện Thuật, p2, Quận 3

HÌNH ẢNH

Tham gia phong trào SVHS.

Ủng hộ tiền bạc thuốc men, lương thực cho HSSV.

Vận động nhiều người khác tham gia và ủng hộ.