THÔNG TIN

Ba Nguyễn Quang Diêu

1913

Sức khỏe yếu

Cao Lãnh - Đồng Tháp

543/141 Nguyễn Đình Chiểu, p2, Quận 3

TIỂU SỬ

- Tham gia cách mạng chống Pháp từ 1945-1954.
-Từ 1955 thu lượm tin tức tình báo chống Mỹ đến 30-4-1975.
- Phong trào TN-SVHS: SVHS xuống đường đòi ngụy quyền tha Huỳnh Tấn Mẫm, đa số SVHS bị bắt giữ tại tòa đại sứ, ông cùng ông Hồ Ngọc Cứ quận trưởng quận nhì tham gia tiếp tế cho SVHS bị bắt.