THÔNG TIN

Ba Nguyễn Thanh Tùng

1913

Sức khỏe yếu

An Giang

364 Lý Thái Tổ, p1, Q3

TIỂU SỬ

-1946 gia nhập bộ đội.
- Cuối năm 1948 thành lập trung đoàn 308.